Přehled kurzů jazykové školy Amigas

Prezenční kurzy pro dospělé (angličtina, španělština, italština, čeština)

 • Kurzy v učebnách školy vhodné pro zájemce od 16 let
 • Výuka odpoledne, večer a u některých kurzů i o víkendech
 • Trvání kurzu 4 měsíce
 • 4 – 8 studentů ve skupině
 • Výuka angličtiny a španělštiny Callanovou metodou
 • Výuka ostatních jazyků klasickou metodou (jazyky, pro které Callanova metoda zatím není k dispozicici)
 • Přístup do speciální aplikace CMPA s poslechy, diktáty a procvičováním probraného učiva
 • Rychlý pokrok – rozmluvení se, zbavení se ostychu z mluvení
 • Jeden semestr výuky Callanovou metodou zlepšuje znalosti studenta o jednu úroveň (celkem 12)
 • On-line rozřazovací test + test po každé úrovni (získání certifikátu potvrzující úroveň znalostí)

Pomaturitní studium (angličtina, španělština)

 • Kurzy v učebnách školy vhodné zejména (ale ne výhradně) pro čerstvé maturanty
 • Studium pro čerstvé (letošní) maturanty se statusem studenta
 • Výuka každý pracovní den v týdnu dopoledne nebo odpoledne (dle výběru studenta)
 • Trvání kurzu jeden školní rok (2 pololetí / 2 semestry)
 • Výuka angličtiny a španělštiny (nebo kombinace) Callanovou metodou
 • Příprava na mezinárodní zkoušky Cambridge English
 • Možnost získání až 3 certifikátů
 • Lektoři z řad českých i rodilých mluvčích
 • Možnost úhrady školného i ve splátkách

Individuální výuka (jen Vy a lektor/ka)

 • Kurzy v učebnách školy, u klienta nebo on-line vhodné pro kohokoli
 • Výuka v termínech a v délkách dle přání klienta
  • V učebnách školy nebo on-line min. 60 minut
  • U klienta ve městě min. 90 minut
  • U klienta mimo město dle dohody
 • Minimální objednávka 10 výukových hodin
 • Náplní výuky může být doslova cokoli
  • Standardní výuka dle osnovy běžného kurzu, ale bez účasti jiných studentů
  • Doučování na hodiny do škol všech typů a stupňů
  • Příprava k maturitě nebo k jiné zkoušce včetně státních a mezinárodních
  • Příprava na jednání, na pracovní pohovor nebo na prezentaci ve firmách
  • Procvičování a konverzace (třeba před dovolenou)
 • Flexibilní přizpůsobení výuky úrovni znalostí a přáním klienta
 • Možnost volby mezi českým lektorem a rodilým mluvčím

Firemní výuka

 • Vždy individuální nabídka
 • Kurzy kombinující to nejlepší ze všech typů výuky
 • Výuka v učebnách školy, u klienta, on-line nebo v kombinaci
 • Jazyk (vč. češtiny), téma, náplň, zaměření, forma i metoda výuky mohou být jakékoli dle přání klienta
 • Možnost dělení výuky podle úrovně znalostí studentů i dle pozice ve firmě
 • Možnost diskrétní výuky pro management
 • Možnost dynamické výuky “na žádost” dle aktuálních potřeb klienta se zpětným měsíčním vyúčtováním skutečně odučených hodin
 • Možnost volby mezi českým lektorem a rodilým mluvčím

Čeština (pro cizince)

 • Výuka v učebnách školy nebo u klienta
 • Výuka v termínech umožňujících studium při zaměstnání (večery, víkendy)
 • Intenzivní kurz srovnatelný s pomaturitním studiem
 • Zatím není k dispozici certifikovaná metodika pro výuku češtiny Callanovou metodou, proto výuka probíhá klasickou metodou s využitím některých prvků koverzační metody.

On-line výuka

 • Výuka kdekoli v ČR i ve světě vhodná pro kohokoli
 • Využívá moderních technických prostředků pro vzdálenou komunikaci
  (studium z počítače, z tabletu nebo z mobilu pomocí Zoom, Skype, Google Meets a podobně)
 • K dispozici pro většinu typů nabízených kurzů, vhodná zejména pro individuální výuku
 • K dispozici i pro skupinovou výuku v mnoha termínech, které se tak mohou stát vhodnými díky možnosti ušetřit čas na dopravu do učebny na výuku prezenční