On-line test angličtiny

pro jednoleté pomaturitní studium

Používejte prohlížeč nastavený v českém jazyce, automatické překlady nezobrazí test správně!

ANTISPAM kontrola před spuštěním testu. Po správném odpovězení – jedno slovo malými písmeny – se dostanete na stránku s testem.