Mapa / schéma stránek – návrh

Obecné poznámky

Připomínám, že řeším jen obsah. Tedy nikoli grafiku ani konkrétní formu a rozmístění na stránce.
Je to HTML – možnost používat odkazy
Na všechny stránky povedou odkazy odevšad, kde je o nich zmínka
Každá informace by na stránkách měla být jen jednou (a na ni vést odkazy – snáz se to aktualizuje a navíc čtenář nemá pocit, že čte 100x to samé)
Jedinou výjimkou je titulní menu, které bude zjednodušené a bude na všech stránkách stejné

Titulní stránka

Hlavní rozcestník s odkazy na téměř všechny stránky na webu
Kompletní nabídka – seznam všech témat, která jsou v nabídce (typy kurzů, metod, zkoušek)
Naopak tady nebude seznam jednotlivých kurzů (tedy termínů, míst, …)
Stručná sekce “o nás” s odkazem na stránku s rozšířenými informacemi “o nás a o studiu”

Stránky Praha a Brno

Na každé kontakt, adresa, telefon, doprava, …
Kompletní seznam druhů / typů tam nabízených kurzů případně zkoušek a certifikací bez konkrétních termínů
Nebude tady popis jednotlivých kurzů, ale jen odkazy na ně; každý typ kurzu bude mít svou vlastní stránku (nebo sekci na společné) s detailem
Z důvodů omezené kapacity stránky (zejména na mobilech) bude seznam rozdělen na sekce a teprve jednotlivé sekce budou mít vlastní stránku s formulářem
Sice by asi bylo logičtější udělat první třídění podle jazyka, ale s ohledem na různé typy formulářů pro různé typy kurzů zachováme první třídění podle typu kurzu
Předpokládáme společný popis u stejného typu kurzu v Praze a v Brně

Stránky s objednávkovými formuláři pro Prahu a Brno

Každá lokalita má vlastní sadu stránek s objednávkovými formuláři na jednotlivé typy kurzů
Každý typ kurzu (tedy prezenční standard, pomaturitní, firemní, …) má vlastní stránku
Seznam všech konkrétních kurzů daného typu včetně termínů, cen apod. už rovnou ve formě jednoho objednávkového formuláře na každé takové stránce

Stránky jednotlivých výukových metod

Na každé kompletní detailní popis výukové metody
Zatím je popsaná jen Callanovka

Stránky jednotlivých kurzů včetně on-line kurzů

Na každé kompletní detailní popis kurzu
Naopak tady nebude objednávkový formulář; ten bude na stránce pobočky (s výjimkou stránek on-line kurzů; ty budou mít vlastní formulář na sobě)
Je třeba rozmyslet, zda musí mít každý kurz vlastní stránku anebo stačí mít jednu stránku pro všechny se sekcemi pro jednotlivé kurzy

Stránky jednotlivých zkoušek, testů a certifikací

Na každé kompletní detailní popis, předpokládané studium k dosažení potřebné úrovně a účel testu
Pokud to má smysl, mohou tu být i formuláře na registraci k jednotlivým zkouškám

Stránka s nabídkou volných pozic

Klasický seznam volných pozic (kariéra)

Stránka se slevami a jinými pobídkami

Nabídka slevy za včasnou objednávku, případně provize za doporučení, zprostředkování, …

Stránka s rozšířenými informacemi “o nás a o studiu”

Detaily, další info, videa, fotky, atd…
Odtud mohou vést odkazy na další stránky typu FAQ, Komentáře, Naše články, …