Lektoři naší jazykové školy

Angličtina

Lektoři jazykové školy Amigas

 • Mgr. P. Jirgalová pomaturitní studium, firemní a individuální výuka
 • Mgr. P. Palčík firemní a individuální výuka, Callanova metoda, pomaturitní studium
 • Mgr. A. Todorová pomaturitní studium, individuální výuka, výuka dětí
 • Mgr. Z. Novotná denní pomaturitní studium, individuální a firemní výuky
 • Mgr. A.Pálka pomaturitní kurzy, individuální výuka, kurzy Callanovou metodou
 • Mgr. et Mgr. M. Křižánková individuální a firemní výuka, kurzy Callanovou metodou
 • BA. A. Bízková začátečníci – mírně pokročilí, firemní a individuální výuka, Callanova metoda
 • Mgr. M. Dudová individuální a firemní výuka, výuka Callanovou metodou, dětské kurzy
 • Mgr. I.Maršíková firemní a individuální výuka, pomaturitní kurzy
 • J. Majer individuální a firemní výuka, kurzy Callanovou metodou
 • M. Orávik individuální výuka, firemní výuka, kurzy Callanovou metodou
 • K. Hanáčková individuální a firemní kurzy
 • S. Štulrajterová individuální jazykové kurzy pro úrovně A0 – B1
 • M. Hodanová individuální jazykové výuky pro začátečníky a mírně pokročilé
 • G. Daňková, E. Kučmínová, M. Šutovská kurzy anglického jazyka Callanovou metodou – lektoři
 • Mgr. H.Richterová,  K. Slezáková, P. Víšková výuka jazykových kurzů angličtiny – Callanova metoda

Lektoři – rodilí mluvčí angličtiny:

 • D.Spencer příprava k mezinárodní zkoušce Cambridge English First (FCE), konverzace, pomaturitní kurzy
 • C. Mason pomaturitní studium, konverzace, individuální výuka, výuka dětí
 • P.Markus firemní výuka, příprava k mezinárodním zkouškám Cambridge, Business English
 • N. Masarik pomaturitní studium, konverzační výuka, příprava k FCE, CAE, výuka dětí
 • P.Brenan individuální výuka

Španělština

 • Mgr. A.Šrámková začátečníci – pokročilí, pomaturitní studium, firemní výuka, příprava na D.E.L.E.
 • Mgr. P. Přikrylová pomaturitní kurzy, příprava k mezinárodním zkouškám DELE, výuka dětí
 • Mgr. Kristýna Bradová – začátečníci, mírně pokročilí, individuální a firemní kurzy
 • I.Tršková začátečníci – středně pokročilí, individuální a firemní výuky
 • V. Blažejová začátečníci – mírně pokročilí, individuální výuka, pomaturitní kurzy
 • T. Klail začátečníci – mírně pokročilí, individuální výuka, kurzy Callanovou metodou
 • K. Repiská – začátečníci, mírně pokročilí

Lektoři – rodilí mluvčí španělštiny:

 • M. García jednoleté denní pomaturitní kurzy angličtiny a španělštiny, příprava na D.E.L.E.
 • M. A. Vásquez konverzace, firemní a individuální výuka, příprava k mezinár. zkouškám D.E.L.E.
 • V. R. Gimenéz konverzační kurzy, individuální a firemní výuky

Italština

 • Mgr. M. Caltová obecné kurzy italského jazyka, začátečníci-pokročilí, firemní a individuální výuka
 • Mgr. T. Vaňková individuální výuka, kurzy italštiny
 • Mgr. Z. Kolečková začátečníci – mírně pokročilí, individuální výuka
 • B. Zagyiová individuální výuka, kurzy italštiny
 • S. Morlani firemní a individuální výuka

Němčina

 • Mgr. P.Spáčilová firemní výuka, konverzace, příprava ke zkouškám Zertifikat Deutsch, obchodní NJ
 • Mgr. F.Krčma  firemní a individuální kurzy, obchodní němčina
 • Bc. S. Svobodová mírně – středně pokročilí, firemní a individuální výuka, příprava na mezinárodní zkoušky
 • Bc. V. Černá začátečníci – pokročilí, firemní a individuální výuka
 • R. Zöhrerová začátečníci – pokročilí, firemní a individuální výuka
 • V. Janáčková začátečníci – pokročilí, firemní a individuální výuka

Francouzština

 • Mgr. K. Girlová začátečníci – pokročilí, firemní a individuální výuka francouzštiny
 • Bc. S. Bargl začátečníci – pokročilí, firemní a individuální výuka
 • D. Alquadi  začátečníci – pokročilí, příprava na DELF, DALF

Ruština

 • Mgr. E. Malenová začátečníci-pokročilí, firemní a individuální
 • Mgr. L.Řehoříková začátečníci-pokročilí, firemní a individuální
 • Doc. Ing. M. Čižík, CsC. obchodní a technická RJ, překlady, tlumočení