Nejčastější dotazy

zájemců o studium

k jazykovým kurzům a výukám

Je nutné absolvovat rozřazovací on-line testy Amigas?

Ano, zajistí Vám to správné zařazení do našich kurzů odpovídající úrovně. Skupiny jsou tak vyrovnanější, účastníci mají podobný stupeň znalostí a nevzniká potřeba přestupovat do jiného kurzu. Velmi tedy doporučujeme držet se “doporučené úrovně” na základě doručeného výsledku.

Kdo má nárok na status studenta?

Pouze ten, kdo maturoval tento rok a bude studovat v některém z pomaturitních kurzů (4 vyučovací hodiny 5 dní v týdnu). Máte-li 1 rok a více po maturitě, studovat v pomaturitním kurzu můžete, ale status Vám přiznán být nemůže. Ani u nás ani v jiné JŠ v celé ČR. Více naleznete v našem e-Booku (zdarma).

U obecných kurzů o intenzitě 1×90 min. týdně nárok na status studenta nevzniká nikdy. Maturanti mají nárok na statut studenta i v případě, že se ke studiu přihlásí později, a to do 31.12. roku, ve kterém maturoval/a.

Nesloží-li student/ka maturitní zkoušku v řádném termínu, může nastoupit na pomaturitní studium bez výhod studenta a jakmile složí maturitní zkoušku v náhradním termínu (tzn. do konce kalendářního roku), jeho/její statut studenta bude obnoven.

Pro koho jsou kurzy pro falešné začátečníky?

Pro ty, co se jazyk učí několik let a stále začínají zbytečně zcela od začátku. V těchto kurzech se již znovu neučí např. číslovky, barvy, rodinní příslušníci, atd.

Pro koho jsou pomaturitní kurzy?

Pro všechny mladé od 17 let, ale i pro všechny ostatní dospělé. Studovat může nejen ten, kdo maturoval v tomto roce, ale i pracující, studující na VŠ nebo momentálně nezaměstnaný/á. Ti, co však složili maturitní zkoušku letos, mají díky tomuto studiu automaticky nárok na status studenta a s tím spojené výhody.

Co je to Callanova metoda?

Tato metoda je založena na jednoduchém principu otázek a dlouhých odpovědí, pomocí kterých se učí. Lektor/ka vede tzv. kontrolovanou konverzaci, kdy klade otázky a student na ně odpovídá.

Studenti jsou “nuceni” mluvit anglicky už od první hodiny. Zároveň opakuje každou lekci tolikrát, než všichni studenti rozumí otázkám, když mluví vysokou rychlostí.

Pro koho jsou kurzy angličtiny Callanovou metodou?

Callanova metoda výuky angličtiny, dotazyCallanova metoda je vhodná pro všechny typy studentů i pro všechny účely studia, dosahuje vynikajících výsledků jak u dětí, studentů tak u starších lidí až do úrovně Cambridge English: First (FCE). Pokročilí se rozmluví a odbourají strach mluvit cizím jazykem.

Začátečníky motivuje výrazně rychlý pokrok v komunikaci, kterého dosahují. “I ten nejpomalejší student Callanovy metody je rychlejší než student jiné metody.”

Jaký je v Amigas počet studentů ve skupinách?

Ještě dnes jsou školy, kde mají v obecných kurzech 15 a více studentů ve skupině. U nás budete ve skupinkách s maximálním početem 6-10 lidí. U pomaturitního studia MŠMT povoluje max.18 studentů, naše pomaturitní skupiny mívají většinou 12-16 studentů.

Lze se jít nejprve podívat na “ukázkovou hodinu”, než nastoupím do kurzu?

U nás bohužel ne. Je to především z důvodu naplněnosti kurzů, kdy při zahájení již většinou nejsou volná místa a tím ani prostor pro tyto “zkušební hodiny”.

Dalším důvodem je záruka kvality našich výuk potvrzená předchozími zkušenostmi, kdy se 100% studentů příchozích na ukázkovou hodinu vždy nakonec stejně pro kurz rozhodli. Naši lektoři a lektorky jsou zkušení, profesionální a námi důkladně vybraní a prověření.

Mohu u vás objednat učebnice?

Ano, získáte tak slevu 10% a máte to bez práce a shánění.

Pokud díky nemoci nebo dovolené nemohu přijít do kurzu, mohu si hodinu nahradit?

Bohužel to není organizačně možné. Můžete však za sebe vyslat náhradu a tuto možnost velmi doporučujeme v případě dlouhodobější absence.

Kde získám informace o probrané látce, pokud nemohu dojít na hodinu?

Pokud ojediněle nemůžete přijít na hodinu, je třeba si informace o probrané látce zjistit od kolegů-studentů. Lektoři ani pracovníci v kanceláři nejsou při množství kurzů a studentů časově schopni informovat každého jednotlivě. V případě dlouhodobé absence se ovšem obraťte na naši kancelář, odkud Vám informace rádi od vyučujícího zjistíme a neprodleně zašleme.

Dotazy k výuce: Probíhá výuka o státních svátcích?

V obecných a pomaturitních kurzech ne. U firemní a individuální výuky je to vždy na domluvě studentů s vyučujícím.

Probíhá výuka v případě nemoci lektora/ky?

Ano, zajišťujeme vždy suplujícího lektora/ku. V jiném případě bychom Vás informovali formou sms o zrušení hodiny a byl by stanoven náhradní termín.

Mohu v průběhu roku přestoupit z kurzu do kurzu?

Většinou to není organizačně možné. Pokud přesto máte pocit, že jste ve skupině nejslabší nebo naopak mnohem lepší, kontaktujte naši kancelář. Díky rozřazovacím testům jsou ale naše skupiny realitivně vyrovnané a přestupy nejsou tímpádem nutné.

Co když se můj kurz ve II. semestru zruší?

Může se to ojediněle stát, ne všichni studenti vytrvají ve studiu dlouhodobě. Pokud by se do Vašeho termínu nepřihlásil dostatek dalších nových studentů, nabídneme Vám několik jiných termínů a variant.

Je možné, aby ten náš nynější kurz pokračoval i v dalším roce ve stejném složení?

Ano, a není to ojedinělé. Pokud se domluví alespoň 5 studentů na pokračování, snažíme se dodržet vyhovující termín, skupinu i vyučující/ho a kurz Vám tak ponechat “ušitý na míru” i několik let.

Máte zájem o případné návrhy, přání, kritiku a má to nějaký význam?

Ano, připomínky a návrhy jsou naopak velmi vítány a v určitých případech mají nemalý význam. Sice nelze vždy vyhovět úplně každému, ale snažíme se o to. Právě zde ale platí “pokud o něčem nevíme, nemůžeme to ani změnit”. Takže směle do toho.

Chci u vás studovat 2 kurzy, poskytujete nějaké slevy?

Ano, podrobnosti nalezenete v odkazu “slevy“.

Kde budu skládat mezinárodní zkoušku?

Tyto zkoušky se nikdy neskládají v jazykových školách, ale vždy na příslušném institutu. Váš vyučující nebo pracovníci naší kanceláře Vás budou včas informovat o všech detailech. S podáním přihlášky si nemusíte dělat straosti, většinou je za Vás zasíláme my hromadně. Více se o konkrétní zkoušce dočtete zde na stránkách v odkazech na levé straně.

Co když zkoušku neudělám?

V případě, že u nás budete úspěšně absolvovat výuku angličtiny pomocí Callanovy metody v předepsaném počtu hodin, dáme Vám písemnou garanci, že zkoušky složíte. Pokud ne, obdržíte od nás jeden 4 měsíční přípravný kurz zdarma. Zde jsou podmínky:

  • 40 hodin a absolvování 4 stupńů/Stages pro složení zkoušky Cambridge English: Key (KET)
  • 80 hodin a absolvování 6 stupňů/Stages pro Cambridge English: Preliminary (PET)
  • 160 hodin a absolvování 12 stupňů/Stages pro zkoušku Cambridge English: First (FCE).

Líbí se mi výuka s mojí lektorkou a chtěla bych, aby mě učila i mimo vaši školu, je to možné?

Výuka našich lektorů/lektorek “na soukromo” bohužel není možná a oni sami by tím bohužel riskovali nemalé sankce. Máte-li zájem o individuální výuku s Vaší oblíbenou lektorkou, kontaktujte přímo nás.

Nenašli jste odpověď?

Naše odpovědi na Vaše dotazy neřekly všechno? Napište nám, rádi se budeme Vašemu dotazu věnovat.