Mezinárodní zkoušky

(úrovně A1-C2)

španělština DELE

Jazykové kurzy španělštiny

Když se učit španělsky, tak ideálně v jazykové škole s příznačným jménem. Naše škola se na výuku španělštiny specializuje a proto připravujeme naše studenty i k mezinárodním zkouškám DELE. Jedná se především o úrovně B1, B2, C1, C2.

Diplomy DELE (Diploma de Espańol como Lengua Extranjera) = mezinárodně uznávané oficiální doklady potrzující úroveň znalostí španělštiny jako cizího jazyka.

Mají mezinárodní platnost a jsou v celém světě uznávané soukromými společnostmi, obchodními komorami i veřejnými a soukromými vzdělávacími institucemi. Jsou vydávané španělským Ministerstvem školství a jeho jménem je předává Instituto Cervantes Praha.

Termín zkoušek ze španělštiny DELE v r. 2022 (Praha):

Zápis do 2. února 2022.

 • na termín pátek 1. dubna (úrovně: A1, A2, B1, B2, C1)

Zápis do 16. března 2022.

 • na termín pátek 20. května  (úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolares)
 • na termín sobota 21. května (úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Zápis do 4. května 2022.

 • na termín pátek 1. července (úrovně: A2, B1, B2, C1)

Zápis do 5. října 2022.

 • pátek 18. listopadu (úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolares)
 • sobota 19. listopadu (úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Místo konání (Praha): Na Rybníčku 6, 120 00 Praha 2

 

Ceny pro rok 2022:

 • Úroveň A1, A1 escolar – 1420 Kč
 • Úroveň A2 – 1750 Kč
 • Úroveň A2/B1 escolar – 2010 Kč
 • Úroveň B1 – 2010 Kč
 • Úroveň B2 – 2370 Kč
 • Úroveň C1 – 2830 Kč
 • Úroveň C2 – 2970 Kč

Výhody při podávání přihlášky našich studentů přes jazykovou školu Amigas:

 • nižší částka za danou zkoušku
 • možnost platby v hotovosti nebo na účet
 • zaslání Vaší přihlášky na Institut Cervantes Praha zdarma

Potřebné doklady:

 • vyplněnou přihlášku (2 části – “pro kandidáta” a “pro institut” (k vyzvednutí v kanceláři Amigas)
 • kopie OP
 • potvrzení o provedení platby

Institut Cervantes následně zašle 2 potvrzené a vyplněné formuláře. Formulář “pro kandidáta” se opět podepíše a zasílá zpět. Na základě této skutečnosti je následně zaslána pozvánka ke zkoušce včetně všech dalších informací.

Zkoušky DELE mají mezinárodní a časově neomezenou platnost. Mezinárodně uznávané diplomy DELE stvrzují úroveň dosažených znalostí nezávisle na tom kde a kdy uchazeč absolvoval výuku španělštiny.

Každá zkouška sestává ze čtyř částí.

Obecné rozdělení zkoušek DELE podle Evropského referenčního rámce pro jazyky

A1 – začátečníci – dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v jednoduchých situacích týkajících se bezprostředního okolí a běžných každodenních témat.

A2 – Dokládá, že ovládáte španělštinu natolik, že dokážete porozumět větám a často používaným výrazům, které se Vás bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní + rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).

B1 – středně pokročilí – (DELE Nivel Inicial) – dokládá, že ovládáme španělštinu natolik, že dokážeme porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat na nejobvyklejší situace všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

B2 – středně pokročilí – (DELE Nivel Intermedio) – dokládá, že ovládáme španělštinu natolik, že si dokážeme poradit v běžných situacích všedního života a v případech, které nevyžadují zvláštní a hlubší osvojení jazyka.

C1 – pokročilí – dokládá, že dokážete ve španělštině porozumět široké škále rozsáhlých obtížnějších textů a rozpoznat v nich i implicitní významy. Dokážete se vyjadřovat plynule a spontánně, aniž by vám hledání odpovídajících výrazů působilo viditelné obtíže.

C2 – velmi pokročilí (DELE Nivel Superior) – dokládá, že ovládáme jazyk natolik, že si dokážeme poradit v situacích vyžadujících hlubší znalost a ovládání jazyka včetně znalostí kulturních zvyklostí, které jeho prostřednictvím prokazujeme.