Mezinárodní jazykové zkoušky

Cambridge English

Preliminary (PET) – úroveň B1

Cambridge English Preliminary (PET) - jazyková škola Amigas

Britské jazykové zkoušky Cambridge English: Preliminary – patří do skupiny tzv. ESOL zkoušek (English for Speakers of Other Languages) a pořádá ji Britská rada dvakrát ročně – v prosinci a v červnu. Úspěšné složení těchto typů zkoušek je světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty anglického jazyka. Vždy dokládají určitou úroveň znalostí angličtiny. Tato zkouška představuje asi 2/3 přípravy na navazující zkoušku vyšší úrovně Cambridge English: First (FCE).

Studenti by na tomto stupni měli být vybaveni jazykovými schopnostmi, které pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní. Měli by zvládat komunikaci v anglicky mluvícím prostředí a řadu každodenních situací, včetně schopností číst jednoduché příručky, pokyny a články, psát dopisy, atd.

Termín zkoušek 2022

letní termín – 11.6. písemná část, (část Speaking 4.-12.6.)

Termín ústní části zkoušky je vždy stanoven příslušným zkouškovým centrem v rámci rozmezí určeného Cambridge English Language Assessment. Většinou se ústní část zkoušky koná v sobotu, před nebo po termínu písemné části zkoušky. Přesný termín ústní části zkoušky obdržíte v pozvánce na zkoušky cca 3 týdny před konáním písemné části zkoušek.

Cena: 3.200,- Kč

Termíny podání přihlášek (vždy cca 3 měsíce před konáním):

  • Řádný termín: do 9.5.

Výsledky zkoušek skládaných papírovou formou jsou k dispozici za 4 až 6 týdnů po vykonání zkoušky.

Obsah zkoušky – 3 části

Paper Content Marks
(% of total)
Purpose
Reading and Writing
(1 hour 30 minutes)
Reading:
5 parts/
35questionsWriting:
3 parts/
7questions
50% Shows you can read and understand the main points from signs, newspapers and magazines, and can use vocabulary and structure correctly.
Listening
(36 minutes, including 6 minutes’ transfer time)
4 parts/
25questions
25% You have to be able to follow and understand a range of spoken materials including announcements and discussions about everyday life.
Speaking
(10–12 minutes per pair of candidates)
4 parts 25% Shows how good your spoken English is as you take part in conversation by asking/answering questions and talking, for example, about your likes and dislikes. Your Speaking test will be conducted face to face with one or two other candidates and two examiners. This makes your test more realistic and more reliable.