Přípravné kurzy k TSP MU

testy studijních předpokladů = přijímačky na Masarykovu univerzitu

určeno studentům 3. a 4. ročníků středních škol a pomaturitního studia

Hlavním cílem těhto přípravných kurzů je maximální zvýšení šancí uchazeče na přijetí na Masarykovu univerzitu. Testy studijních předpokladů jsou stejné pro všechny zájemce, bez ohledu na to, na jakou fakultu a obor se uchazeč hlásí. Úspěch v testech je tak na většině fakult jediným kritériem pro přijetí.

TSP MU - přípravné kurzy k příjimačkámJako první v České republice zavedla Masarykova univerzita jednotné přijímací zkoušky, společné pro většinu fakult, takzvané testy studijních předpokladů (TSP). Jedná se o speciální testy, které se od běžných přijímacích zkoušek liší tím, že netestují znalosti jako takové, ale zkoumají schopnosti uchazeče úspěšně studovat vysokou školu. Skládá se z 60 položek členěných do 6 subtestů.

Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Cizojazyčné otázky v subtestu Kritické myšlení jsou prezentovány v anglickém, německém, španělském a francouzském jazyce.

Tyto přijímací testy se používají na 7 z 9 fakult (výjimkou je Lékařská fakulta a Fakulta sociálních studií) a Právnická fakulta a Fakulta informatiky nemají dokonce už žádné jiné další zkoušky. Na Ekonomicko-správní fakultě je u některých oborů navíc jen zkouška z jazyka, u ostatních je také jediným kritériem úspěšné absolvování TSP.

Popis testování – forma a obsah zkoušky

Numerické myšlení, Kulturní přehled, Analytické myšlení, Kritické myšlení, Prostorová představivost, Symbolické myšlení není součástí TSP od roku 2015. Každý subtest obsahuje 9 položek. Výjimkou je subtest Kritické myšlení, který obsahuje 9 položek v češtině a nově 6 položek zadávaných v cizím jazyce.

Každá položka se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy správná pouze jedna. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za chybnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená nula bodů. Celková délka trvání je 100 minut.

Jaké výhody Vám naše přípravné kurzy přinesou:TSP MU - testy studijních předpokladů (Masarykova univerzita)

  • jistotu při řešení TSP,
  • důkladné seznámení s jejich strukturou,
  • znalost taktiky při řešení samotného testu,
  • schopnost zvolit nejrychlejší, nejefektivnější postup a metodu řešení jednotlivých úloh z TSP MU,
  • systém, jak správně rozvrhnout daných 100 minut a zvolit správnou strategii při řešení,
  • informace o statistikách a výsledcích,
  • umění vybrat nejvhodnější metodu řešení s ohledem na časovou náročnost a stres,
  • speciálně se zaměříme na problematické subtesty (numerické a analytické myšlení včetně prostorové představivosti).