Jednoleté pomaturitní studium angličtiny v Brně

Pomaturitní jazykové kurzy angličtiny 2023/2024

Studium se statusem studenta

Hledáte kvalitní pomaturitní studium plné intenzivní výuky a zároveň zábavy s novými přáteli? Pak jste na správném místě.

Jazyková škola AMIGAS Brno je jedna z nejoblíbenějších pomaturitních jazykových škol v celém jihomoravském kraji. Je vyhledávaná nejen díky unikátní Callanově metodě výuky, ale také pro skvělý tým lektorů a zábavný způsob učení. Jsme zařazeni v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou v souladu se zákonem 117/1995 Sb. a vyhláškou č. 19/2014, proto jsme oprávněni poskytovat pomaturitní studium angličtiny a španělštiny se statusem studenta.

Jako oficiálně akreditovaná jazyková škola používáme v části kurzů speciální světovou Callanovu metodu.

On-line přihláška ke studiu – ZDE

pomaturitní studium angličtiny Brně a v PrazeKaždoročně otvíráme jednoleté denní pomaturitní kurzy anglického jazyka nebo oblíbenou kombinaci 2 jazyků – angličtiny a španělštiny. Toto intenzivní studium “po maturitě” v naší jazykové škole umožňuje letošním maturantům získat automaticky status studenta (výhodou jsou slevy na dopravu, daňové úlevy, hrazení zdravotního pojištění státem, atd.). Pomaturitní studium je vhodné jak pro letošní maturanty, tak pro ty, kteří dělají maturitu nebo její část až na podzim, ale i pro všechny ostatní (s maturitou nebo bez).

Pomaturitní studium - certifikát a osvědčeníNa konci studia u nás získáte až 3 certifikáty. Osvědčení o absolvování studia platné v celé ČR + speciální Certifikát Callanovy metody + případně mezinárodní certifikát Cambridge English. Patříme mezi stabilní pomaturitní jazykové školy v Brně a jako jedni z mála umíme studenty posunout až o 3 znalostní stupně výše.

Výhody studia na naší škole:

 • získání statusu studenta v případě doložení maturitního vysvědčení z r. 2023
 • získání oficiálního Osvědčení o absolvování studia uznávané na základě oprávnění MŠMT v celé ČR + Certifikát Callanovy metody
 • příjemné prostředí a moderní učebny přímo v centru Brna – 1 min. od dopravního uzlu na ul. Česká = Moravské nám. 4 (u kina Scala, u “koně”) a 5 min. od Hlavního nádraží
 • pouze u nás je část výuky vyučována speciální konverzační Callanovou metodou (učení angličtiny až 4x rychleji)
 • mimobrněnským studentům zprostředkujeme ubytování od 1.400 Kč měsíčně
 • zdarma 1 výukové materiály k mezinárodním zkouškám
 • zdarma absolvování 2 zkušebních Mock testů (běžně za cenu 1.000 Kč/1 test)
 • možnost velkých slev při včasné úhradě a sleva 500 Kč “přiveď kamaráda”
 • kvalitní, vysokoškolsky vzdělaní, profesionální a sympatičtí vyučující
 • rodilí mluvčí (konverzace) + čeští lektoři (gramatické části) ve většině kurzů
 • jsme partnerskou školou organizace British Councilu pořádající mezinárodní zkoušky Cambridge English (úrovně A2-C2)
 • pomaturitní studium lze hradit ve 4 splátkách
 • vrácení peněz v případě přijetí na VŠ, VOŠ a v případě nesložení maturity v průběhu září
 • zajistíme kartu ISIC, vyřídíme status studenta na pojišťovně
 • možnost zakončení pomaturitního studia mezinárodními zkouškami Cambridge English (Preliminary, First, Advanced)
 • výuka v profesionální jazykové škole specializované především na anglický a španělský jazyk

Pomaturitní studium s rodilým mluvčím

Školní rok: 4.září 2023 – 28.červen 2024

Celkový počet hodin: cca 740 vyučovacích hodin

Počet žáků ve třídě: maximum stanovené MŠMT je 18

Pomaturitní kurzy a prázdniny: 28.9. (státní svátek), 26.-28.10. (podzimní), 17.11. (státní svátek), 23.12.2023 – 2.1.2024 (vánoční), 2.2. (pololetní), 5.-11.2. (jarní Praha 1-5), 28.3.-1.4. (velikonoční), 1.5., 8.5. (státní svátky)

Učebny: AMIGAS jazyková škola, Moravské nám. 4 (u kina Scala), centrum Brna

Lektoři – kombinace českých lektorů a rodilých mluvčí, vše vysokoškolsky kvalifikovaní, zkušení a profesionální lektoři a lektorky (výběr podléhá schválení MŠMT ČR)

Učebnice: pro pomaturitní studiu jsou učebnice přímo koncipovány pro výuku podle evropských jazykových standardů a pro přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám + testy z minulých let + další doplňky. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu, je však poskytována 10% sleva.

pomaturitní studium - osvědčení o absolvování kurzuCertifikáty: všichni alespoň se 75% docházkou do kurzu a absolvující závěrečné písemné a ústní testování mají nárok na Osvědčení potvrzující jejich roční studium cizího jazyka platné v celé ČR.

Dále máte možnost absolvovat britské mezinárodní zkoušky Cambridge English: Preliminary (PET), nebo First (FCE) nebo Advanced (CAE). U španělštiny pak zkoušky DELE odpovídající úrovně. Poplatky se hradí zvlášť příslušnému institutu.

Pro koho jsou pomaturitní kurzy určeny

 1. pro „čerstvé“ maturanty (ti, co maturovali v tomto školním roce) – každému zůstává statut středoškolského studenta na 1 rok (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu, atp.).
 2. pro kohokoliv nad 18 let, kdo má zájem velmi intenzivně studovat daný jazyk nebo případně chce absolvovat mezinárodní certifikát Cambridge English nebo DELE (není omezeno věkem)
 3. pro všechny dospělé, co by rádi vlastnili Certifikát potvrzující jejich roční studium cizího jazyka a Vysvědčení platné v rámci EU, kde je zhodnocena dosažená jazyková úroveň studenta podle norem Evropského Všeobecné evropské soustavy

Jak se přihlásit

 1. Vyplnit přihlášku ke studiu – elektronicky pomocí on-line formuláře nebo osobně v kanceláři. Závazné přihlášení registrujeme až po zaplacení kurzovného nebo zálohy.
 2. Co nejdříve po přihlášení uhradit částku za daný kurz, v případě požadavku splátek složit zálohu ve výši 5.000 Kč (4 splátky – do konce srpna, října, listopadu, ledna).
 3. Školné se hradí v hotovosti v kanceláři školy nebo bankovním převodem (údaje pro platbu obdržíte v automatickém e-mailu po odeslání přihlášky nebo na vyžádání).
 4. Ti, kteří se současně hlásí na VŠ, musí tuto skutečnost uvést do závazné přihlášky. V případě doložení písemného potvrzení o přijetí na VŠ je složená záloha nebo zaplacené kurzovné vráceno (storno poplatek 500 Kč).
 5. Do pomaturitního studia se lze přihlásit i později v případě, že jsou volná místa.
 6. Maturanti z tohoto roku mají nárok na status SŠ studenta. Podmínkou je dodat do kanceláře školy maturitní vysvědčení (notářsky ověřenou kopii nebo kopii+originál k nahlédnutí). Potvrzení o studiu se vydává až po nástupu ke studiu.

pomaturitni studium angličtiny v jazykovce

Další důležité informace k získání statusu studenta a platba zdravotního pojištění:

Na status studenta má student/ka nárok i v případě, že se k pomaturitnímu studiu přihlásí později, a to do 31.12. roku, ve kterém maturoval/a. Této výhody lze využít, pokud se například rozhodne pro ukončení studia na VŠ, na kterou se přihlásil/a ihned po maturitě.

Nesloží-li student/ka maturitní zkoušku v řádném termínu, může nastoupit na pomaturitní studium bez výhod studenta (status studenta je stále zajišťován danou střední školou) a jakmile složí maturitní zkoušku v náhradním termínu, jeho/její status studenta bude následně zajišťován naší školou.

Pro většinu studentů představují letní prázdniny příjemnou pauzu mezi jednotlivými stupni vzdělání. Čerstvé absolventy středních, vyšších odborných škol či vysokých škol čekají první povinnosti vůči úřadům. V některých případech musí studenti po ukončení školy platit zdravotní pojištění.

Zdravotní a sociální pojištění platí ze svých příjmů ekonomicky aktivní lidé. Studenti patří do skupiny obyvatel, za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Student (do 26 let) je podle zákona považován za nezaopatřené dítě, pokud se soustavně připravuje na své budoucí povolání. V případě sociálního pojištění je doba studia považována za náhradní dobu pojištění. Po tuto dobu student sociální pojištění neplatí.

Náhradní doba pojištění trvá jen dokud doba studia po dosažení 18 let nedosáhne šesti let. I když student neodvádí za tuto dobu pojistné, započítává se doba studia do potřebných let pojištění pro důchod. Pokud někdo studuje déle než uvedených šest let, může se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění. V případě, že se student nepřihlásil k dobrovolnému důchodovému pojištění, není již delší doba studia započítána do potřebných let pojištění pro důchod.

Většina absolventů středních škol se rozhodne pokračovat ve studiu na některé z českých vysokých škol. Méně absolventů volí zahraniční vysokou školu. Mezi ukončením střední školy a nástupem na další typ školy uplynou zpravidla minimálně 3 měsíce. Za dobu od ukončení studia na SŠ do dne zápisu na VŠ student neplatí zdravotní ani sociální pojištění.

Z pohledu zdravotního pojištění se považuje student stále za nezaopatřené dítě soustavně se připravující na budoucí povolání.

Z pohledu důchodového pojištění je uvedené mezidobí považováno za náhradní dobu pojištění. V případě řádného studia na zahraniční vysoké škole je plátcem zdravotního pojištění stát a student nic neplatí. Je však třeba doložit zdravotní pojišťovně rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že studium na dané vysoké škole v zahraničí je srovnatelné s vysokoškolským studiem v ČR. Stejná podmínka platí i v případě sociálního pojištění.