On-line test angličtiny

pomaturitní studium a letní konverzační kurzy

Používejte prohlížeč nastavený v českém jazyce, automatické překlady nezobrazí test správně!

It appears that this quiz is not set up correctly