Výuka i zábava v pomaturitních kurzech v jazykové škole Amigas

Že výuka angličtiny nemusí být jen pasivní sezení nad učebnicí a memorování slovíček, to v naší jazykové škole Amigas vědí všichni studenti.

Platí to nejen pro odpolední a večerní kurzy pro dospělé, ale také pro oblíbené jednoleté pomaturitní studium. 

Rozdělení výukového týdne v jazykové škole

Studenti v našich pomaturitních kurzech mají výukový týden rozdělen na 3 fáze.

V první fázi se připravují na mezinárodní zkoušky Cambridge English, což se zdá být výhodnější, než se připravovat na českou státní jazykovou zkoušku. Ta je uznávána pouze v ČR, nikoliv mezinárodně.

V další části týdne se zaměřují na maximální obohacení slovní zásoby a schopnosti komunikovat pomocí speciální konverzační Callanovy metody.

Třetí část týdne patří konverzaci a aktivitám s rodilým mluvčím.

Jde o dřinu spojenou se zábavou

Proč je uvedené rozdělení a kombinování lektorů i metod na naší jazykové škole tak oblíbené a žádané již po několik let? Každý, kdo se k nám přihlásí na pomaturitní studium, má své představy, cíle a očekávání.

Někdo chce dostat mezinárodní certifikát, aby mohl jít dále studovat. Jiní si chtějí zlepšit jazykové znalosti, ale přitom se pobavit a poznat nové přátele. Další přesně ví, proč chtějí studovat a mít angličinu na dobré úrovni.

Po ukončení pomaturitního studia se z nich stávají úspěšní zaměstnanci, studenti i podnikatelé. Uspokojit požadavky všech těchto mladých lidí není jednoduché a tak se kombinace Callanovy metody, konverzace s rodilým mluvčím a důsledná příprava ke zkouškám stala vítězem pro všechny.

Za každý jeden týden studia udělají studenti velký kus práce, ale zároveň se pobaví a užijí si dostatek zábavy.

Výuka v reálných situacích

Jako důkazy toho, že nuda na naší škole určitě není a zároveň se poctivě a tvrdě pracuje na zlepšení angličtiny, jsou natočená videa našich pomauritních studentů. Výsledek projektu “video” mluví sám za sebe. Skvěle ukazuje, jak může být trénování angličtiny zábavné a podporovat kreativitu studentů. Umění používat angličtinu v praxi u našich studentů, posuďte sami:

Video 1 (Miami)

  • https://www.youtube.com/watch?v=trT6SljWSGA

Video 2 (Las Vegas)

Video 3 (Sydney)

Přihlášku na pomaturitní studium ve školním roce 2019/20 naleznete zde: https://amigas.cz/pomaturitni-studium-prihlaska/