Workshop pro lektory vyučující Callanovou metodou

Workshop pro lektory vyučující angličtinu Callanovou metodou

Workshop pro lektory vyučující anglický jazyk Callanovou metodou – workshopy, tj. pracovní semináře pro lektory pořádáme několikrát do roka. Toto setkávání vyučujících a vzájemné předávání si informací, zkušeností a postřehů z výuk je velmi oblíbenou událostí a možností, jak se dále rozvíjet a vzdělávat. 

Na tomto posledním workshopu se opět probíralo téma “výuka kurzů Callanovou metodou” a její správná aplikace na kurzy různých jazykových úrovní. Lektoři diskutovali pokroky svých studentů, jejich schopnosti “učit se” a aktivitu v hodinách. Došlo samozřejmě i na vlastní ukázky výuky, kdy se ostatní vyučující dostávají do role studentů a mají tak šanci sami na sobě zkusit výuku touto konverzační metodou. Následně přichází zpětná vazba od kolegů, co bylo správně a co by se případně dalo zlepšit. 

Tyto vzdělávací aktivity jsou nezbytné pro zachování a prohlubování profesionality našich lektorů včetně správné aplikace Callanovy metody tak, aby byla skutečně co nejefektivnější. Lektoři si tak na základě zpětného hodnocení kolegů a školitelky odnášejí mnoho podnětů a nápadů pro své další praktické působení.

Jsme rádi, že si naši lektoři vyčlení svůj volný čas, aby byli stále lepší a zkušenější, protože všichni profesionálové ví, že je stále na čem pracovat a co zlepšovat. Nejlepší odměnou jsou pak spokojení studenti, kteří se za nimi vrací i několik semestrů.