Anglicky a španělsky až 4x rychleji.

Naučíme Vás anglicky nebo španělsky až 4x rychleji.

4x rychleji? Ano!!! Pomocí Callanovy metody!

 • Také tak “milujete” vyplňování cvičení v učebnici?
 • Také tak “zbožňujete” zdlouhavé vysvětlování gramatických jevů?
 • Také se tak “těšíte” na poslouchání poslechů z přehrávače?
 • Také vždy “chcete” pracovat ve dvojicích a učit se od spolužáka?
 • Také tak “moc rádi” v hodinách koukáte z okna a na hodinky?

Tak toto u nás nenajdete.

Naše kurzy jsou úplně “JINÉ”. Jsou vysoce intenzivní, dynamické, zábavné a hlavně efektivní.
 Anglicky nebo španělsky až 4x rychleji

Co je to Callanova metoda

Jde o osvědčenou a fungující světovou metodu výuky angličtiny a španělštiny. Používá se v desítkách zemí světa a díky ní se naučily mluvit cizím jazykem už statisíce lidí. Systém založený na kladení otázek a dlouhých odpovědí byl vyvinut na univerzitě Cambridge ve Velké Británii před cca 80 lety.

Dosahuje vynikajících výsledků napříč všemi věkovými kategoriemi a to až do úrovně B2/C1. Začátečníci a falešní začátečníci udělají výrazně rychlý pokrok v komunikaci již po pár hodinách. Mírně a středně pokročilí odbourají strach mluvit a konečně se rozmluví.

 „I ten nejpomalejší student Callanovy metody je rychlejší než student jiné metody.”

Pro koho je tato metoda určena

Pro všechny typy studentů, pro všechny věkové kategorie i pro všechny účely studia.

Během jednoho 100 minutového bloku student slyší a mluví 4x více než v tradiční hodině výuky cizího jazyka.

Ve třídě je maximálně 10 studentů.

Kurzy angličtiny na naší škole nejsou stresující, naopak Vás budou bavit a posouvat.

Jak funguje Callanova metoda?

Metoda klade důraz na důsledné opakování a rozvíjení rychlých a pohotových reakcí a to přímo kurzy angličtiny a španělštiny Callanovou metodou, Brnov hodině. Lektor/ka vede tzv. kontrolovanou konverzaci, kdy klade otázky a student na ně odpovídá. Studenti jsou „nuceni” mluvit anglicky už od první hodiny.

Naším cílem je Vaše plynulé mluvení bez přemýšlení stejně jako v rodném jazyce a i to, abyste se doma nemuseli učit tolik, kolik jste byli doposud zvyklí. Našeho lektora neuvidíte sedět na židli, nebude pasivně přihlížet, jak vyplňujete gramatická cvičení, nepovede dlouhé přednášky o gramatice.

Bude se Vám i celé skupince aktivně věnovat po celou 100 minutovou lekci.

Zásadní výhody studia pomocí Callanovy metodyjazykové kurzy Callanovou metodou až 4x rychleji

 • v hodinách konverzujete 4x více, než při jiných formách výuky, hodiny jsou dynamické a zábavné
 • díky rychlým otázkám a odpovědím nemáte čas přemýšlet nebo se dívat z okna, učíte se tak anglicky nebo španělsky až 4x rychleji
 • Váš aktivní přístup v hodinách – opak způsobu výuky, kdy mluví především lektor/ka a Vy si potichu děláte poznámky
 • základy Callanovy metody = otázka, odpověď, opakování = to je přístup doporučovaný psychology a učí Vás „myslet v cizím jazyce“
 • důraz je kladen na schopnost mluvit a odbourávání strachu hovořit anglicky
 • takzvaní falešní začátečníci budou tentokrát začínat skutečně naposledy
 • lektor/ka používá dynamickou komunikativní mimiku, aby Vás vtáhl/a do aktivní komunikace a zároveň Vás neustále pobízí, abyste odpovídali rychle a automaticky porozumět a odpovědět
 • nemáte čas na přemýšlení, jak správně gramaticky sestavit větu, systém odpovědi je předem daný
 • gramatika je sice součástí vyučování, ale vyučujeme ji přirozenou cestou = použitím ve větě
 • vše přichází v pravý čas a studenti nemusí ztrácet čas pokusy o zvládnutí složité látky, na kterou ještě nejsou připraveni
 • chyby jsou okamžitě lektorem opravovány a Vy je musíte správně zopakovat, abyste si špatné výrazy nebo nesprávnou výslovnost nestačil/a zafixovat
 • protože jedním z cílů Callanovy metody je přimět studenty mluvit anglicky nebo španělsky, musí lektoři v hodinách udržet Vaši pozornost a stimulovat Vaši paměť
 • maximální využití každé minuty Vaší zaplacené výuky – žádné ticho ani zdlouhavé doplňování cvičení
 • metoda zajišťuje postupné rozšiřování slovní zásoby a gramatiky, studenti nejsou nikdy rozptylováni neobvyklými nebo komplikovanými slovy a soustřeďují se na zvládnutí základů anglického jazyka
 • Callanova metoda je složitý výrobek k jednoduchému použití
 • minimum domácích úkolů – učíte se intenzivně přímo v hodinách (opakování v další hodině zabere až 60%)
Videa z naší školy k nalezení zde: Facebook a zde: YouTube

1. Oficiální video školy – výuka Callanovou metodou (kurzy AJ, ŠJ, Ij, Fj, individuální výuka, pomaturitko)

2. Speciální 5 denní tréning lektorů na výuku Callanovou metodou

https://www.facebook.com/AMIGAS.cz/videos/1584678948249161/

3. Zkušební testování na mezinárodní zkoušky Cambridge English

https://www.facebook.com/AMIGAS.cz