Úspěch u mezinárodních zkoušek Cambridge English

Úspěch u mezinárodních zkoušek

Cambridge English

Každý rok se na naší škole připravují studenti k britským mezinárodním zkouškám Cambridge English různých úrovní. Všechny kurzy angličtiny vyučované Callanovou metodou jsou přípravou na tyto zkoušky, ale v odpoledních termínech nabízíme všem zájemcům ještě další nadstandardní přípravu a speciální tréning s rodilým mluvčím. I díky tomuto kurzu FCE 90% našich studentů z odpoledních kurzů pro veřejnost bylo úspěšných a již mají doma mezinárodní certifikát Cambridge platný v celém světě! Blahopřejeme!

Podobně tomu letos bylo i mezi studenty pomaturitního studia angličtiny. U pomaturitních studentů angličtiny je příprava na mezinárodní zkoušky ještě intenzivnější, protože do školy docházejí každý den na 4 vyučovací hodiny. Jeden den mají nejen výuku speciální konverzační Callanovou metodou, ale další jeden den klasickou konverzaci s rodilým mluvčím.

Zbylé 3 dny v týdnu si pilují své znalosti gramatiky, poslechu, psaní a čtení s našimi českými lektory. Trénují buď podle učebnice nebo za pomocí starších testů, které pořizujeme od nakladatelství Cambridge nebo je dává k dispozici náš partner / zkouškové centrum British Council. Záverečné testy v pomaturitním studiu.

Za velký úspěch také považujeme letošní 100% úspěšnost u zkoušek Cambridge English: Advanced (CAE). Balhopřejeme! Zároveň blahopřejeme také všem dalším, kteří uspěli nebo uspěli s vyznamenáním u zkoušek Preliminary (PET) a First (FCE). Jsme na všechny velice pyšní.

Zajímavostí z detailních výsledků testů v tomto roce je, že slabinou větší části studentů byl Writing. Naopak velmi silnou schopnost všichni prokázali v mluvené části Speaking. To nás nás samozřejmě neuvěřitelně těší.

Kolikrát už jsme za ta léta slyšeli “I don’t speak English very well”  nebo “I can’t express myself”… V dalších letech se tedy mnohem více zaměříme na psaní esejí atd. A s radostí budeme pokračovat v tolik úspěšném “rozmlouvání” studentů Amigas. Mluvit a umět komunikovat je přeci přesně to, co všichni potřebují nejvíc a to, co právě na naší škole umíme nejlépe 🙂

Těšíme se na další společné úspěchy.