Výuka angličtiny pro základní školy v Brně

Výuka angličtiny pro základní školy v Brně – rozšíření nabídky JŠ AMIGAS

Výuka angličtiny pro základní školy – v loňském roce jsme rozšířili naší nabídku jazykových služeb a navázali jsme velice úspešnou spolupráci s několika brněnskými základními školami.

Některé základní školy mají rozšířenou výuku jazyků již od prvního stupně a je součástí klasických hodin, v jiných se jazykové kurzy pro děti pořádají po výuce místo družiny.

Každoročně máme  díky našim pomaturitním kurzům možnost zjistit, zda a nakolik se úroveň angličtiny u mladé generace zlepšuje nebo stagnuje.

Bohužel stále jsou i po absolvované maturitě patrné obrovské rozdíly ve znalostech gramatiky a schopnostech angličtinu používat v reálných situacích při konverzaci s anglicky mluvící osobou. 

Výuka angličtiny pro základní školy

je celkově novým projektem, který má za cíl naučit už malé školáky na prvním stupni používat angličtinu natolik, že jsou schopny bez přemýšlení reagovat na běžné pokyny, říci si o základní věci a automaticky komunikovat se spolužáky, učitelem v anglickém jazyce.

Vzhledem k tomu, že v první, druhé i třetí třídě se angličtina vyučuje jednou nebo maximálně dvakrát do týdne a osnovy jsou poměrně “stručné”, snažíme se o intenzivnější přístup.

Slovíčka a fráze se neustále opakují a od dětí je vyžadováno opakování a mluvení, případně reakce v konkrétních situacích, slovní zásoba je 3-5x rozsáhlejší než v učebnicích pro ZŠ. Výuka je proložena hrou a různými aktivitami tak, aby se nový jazyk všichni učili nenásilně, přirozeně, přitom ale důsledně.

Naše “výuka angličtiny pro základní školy” je vhodná pro druháky, třeťáky i vyšší ročníky, lže ji naplánovat na 45 min., 60 min.,  90 min. a v nabídce jsou 2 typy výuky:

  1. výuka angličtiny s rodilým mluvčím
  2. výuka angličtiny Callanovou metodou

Výuka angličtiny pro základní školy je vedena zábavnou formou a oba typy kurzů lze kombinovat, protože obsahují rozdílné metody výuky i slovní zásobu. V kurzu osvědčenou Callanovou metodou (anglicky až 4x rychleji) se žáci přirozeně rozmluví, obohatí si slovní zásobu, čímž získají sebevědomí při mluvě a náskok pro budoucí studium.

U hodin s rodilým mluvčím se žáci zaměří na procvičování angličtiny v reálných situacích, na správnou výslovnost i na další rozvoj slovní zásoby, komunikace a porozumění rodilému mluvčímu.

Pokud byste jako rodič nebo učitel/ka měli zájem o zábavnou intenzivní “výuku angličtiny pro základní školy”, kontaktujte nás.